„Lietuviais esame mes gimę / Lietuviais norime ir būt“

„Lietuviais esame mes gimę / Lietuviais norime ir būt“

„Lietuviais esame mes gimę / Lietuviais norime ir būt“, – daugelis, manau, žino šią Jurgio Zaurveino frazę, pasakytą dar XIX amžiuje. Ši frazė amžiams mus susiejo su žodžiu – Tėvynė. Žmogui reikia tėvynės, o tėvynei – žmogaus. Tačiau, kai žmogus netenka savo tėvynės, o tėvynė – piliečio, individas turi iškęsti daug skausmo, ilgesio, nes tik jos netekę suprantame, kokia ji mums svarbi. Retas lietuvis, būdamas toli nuo Lietuvos, pamiršta savo šaknis ar neigia savo prigimtį. Todėl Štutgarto Reporteriai prašo atsiliepti lietuvius, kurie baigė Vasario 16-osios gimnaziją ir taip perduoti žinią naujai atvykusiems mūsų tautiečiams, kurie dar nieko negirdėjo apie šią mokyklą. Šią gimnaziją baigė ne vienas žymus lietuvis, savo darbais garsinęs Lietuvos vardą ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Norime prisiimti atsakomybę už šios mokyklos išlikimą, jos populiarinimą, nes tai didžiulis mūsų turtas, kuris neleis pamiršti mūsų savasties. Todėl stengsimės, kad iš lūpų į lūpas sklistų ši žinia, nes bent taip įneštume savo indėlį už tautiškumo išsaugojimą. Norėtume su Jumis pakalbėti apie šią gimnaziją: kiek ji Jums davė ir kodėl svarbu suvokti šią galimybę, kaip ji sudaro sąlygas išsaugoti lietuvišką tapatybę, lietuvių kalbos ir lietuviškų tradicijų puoselėjimą bei perdavimą ateities kartoms ir kaip ši gimnazija stengiasi garsinti Lietuvos vardą ne tik Vokietijoje bet ir už jos ribų.

K. Genutis)


(nuotraukų autorius – Darius Šulcas)

https://www.gimnazija.de/