Kokia kunigo misija

Kokia kunigo misija

Tarpininkas tarp Dievo ir žmonių

Šiandieną-technologijų ir informacijos amžiuje-vis labiau gilėja žmonių dvasinė krizė, daugėja abejingumo šalia esančiam. Žmogui, pavargusiam nuo kasdienių rūpesčių, streso, reikia ne tik duonos kasdieninės, bet dvasinės atramos, todėl nenuostabu, kad tada jis kelia akis į dangų ir tikisi Aukščiausiojo pagalbos. Taip pat sunkią minutę pagalbos ranką gali ištiesti ir Dievo vietininkas žemėje-kunigas. Kokia kunigo misija ir ar daug pragaro velnių turi jis nugalėti, siekdamas šventumo – netrukus skaitykite projekto ,,Ačiū, kad esi“ Karolio Genučio interviu su kunigu iš Klaipėdos, o dabar besidarbuojančiu Vokietijoje, Augsburge, Romualdu Liachavičiumi.