Dr. Phil. Sandros  Petraškaitės-Pabst paskaita apie dvikalbystę sulaukė nemažo susidomėjimo, nes tai daugeliui aktuali tema

Dr. Phil. Sandros Petraškaitės-Pabst paskaita apie dvikalbystę sulaukė nemažo susidomėjimo, nes tai daugeliui aktuali tema

Dvikalbis auklėjimas nuo pat ankstyvos vaikystės tėvams yra ne vien malonus savaime suprantamas užsiėmimas, bet tam
tikras išbandymas bei atsakingas darbas, reikalaujantis sąmoningo nusistatymo ir kasdienių pastangų: nuolatinio
nepertraukiamo tolygaus dėmesio paskirstymo dviem arba trim kalboms iš karto, išradingumo ir kūrybiškumo įvedant ir
puoselėjant savo šeimai priimtinas taisykles bei ritualus. Be savaime suprantamo idealizmo egzistuoja visa eilė mokslinių
argumentų, kurie tvirtina, kad daugiakalbystė asmeniui naudinga. Dviejų ir daugiau kuo intensyviau išmoktų kalbų gebėjimas:
• teigiamai veikia visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi;
• yra tam tikras tramplynas mokantis kitų užsienio kalbų;
• gebėjimas « persijungti » iš vienos kalbos į kitą, išlikęs iki gilios senatvės, yra puiki smegenų apsauga nuo senatvės
demensijos ligų.
Kiekviena kalba kaip tam tikros kultūros nešėja, atverianti langą į pilnesnį pasaulio vaizdą ir savęs paties pažinimą, savo
identiteto paieškose, kurios gali tęstis visą gyvenimą, yra didelė ir prasminga dovana, kurią tėvai gali ir privalo perduoti savo
vaikams. Kaip vyksta dviejų ar daugiau kalbų mokymasis nuo pat gimimo iki mokyklinio amžiaus ir vėliau, kaip lydėti vaiką
šiame kelyje, kaip motyvuoti jį, norint perduoti lietuvių kalbą, kai visas pasaulis vertina tik anglų kalbą.