Vokietijos lietuvius suvienijo tautiška giesmė

Vokietijos lietuvius suvienijo tautiška giesmė

Liepos 6 dieną Lietuvos valstybės dienos proga visame pasaulyje gražia tradicija tapo  himno giedojimas. Lietuvos himną giedojo ir Vokietijos lietuvių bendruomenės.

Štutgarto bendruomenės pirmininkas Juozas Vasiliauskis sako, kad Tautinės giesmės giedojimas reiškia buvimą vienybėje su tėvyne, meilę ir ilgesį Lietuvai. Tuo pačiu jis  suteikia stiprybės kasdienybėje, gyvenant čia, Vokietijoje, nes prisimenama, kas esame, iš kur esame kilę. „Mūsų tauta turi gilias dainavimo tradicijas – esame dainuojanti tauta ir iš dainos mes galime pasisemti stiprybės. O ypač, kai kartu, vienybėje giedame Tautišką giesmę, žinodami, kad tai tuo pačiu metu daro tūkstančiai kitų lietuvių“, – sako J. Vasiliauskas.

Štutgarto lietuvių bendruomenė

Pasak jo, vėsus vasaros oras neatbaidė norinčiųjų susirinkti Kilesberg parke, ne tik sugiedoti himną, bet ir pabūti kartu. Apie 20 suaugusiųjų ir 5 vaikai linksmai leido laiką gražiame miesto parke, skanaudami atsineštų vaišių, ragaudami Emilijos iškepto lietuviško šakočio. Dvi susitikimo valandos, pasak pirmininko, prabėgo lyg viena akimirka. Draugiškos emocijos, naujos pažintys, lietuviškų knygų mainai ir skambančios lietuviškos dainos įkvėpė ir leido kiekvienam grįžti į namus prisipildžiusiam tautinės dvasios.

J. Vasiliauskio nuomone, kiekvienas renginys, nesvarbu, didelis ar mažas, turi didžiulę vertę. ,,Artimiau pažinti vienas kitą, suprasti, kodėl esame kartu, ir būti naudingiems vieni kitiems galima tik susipažinus artimiau. Įstabu tai, kad giedoti Tautiškos giesmės atėjo keletas visai naujų šeimų. Nors Vokietijoje jos gyvena jau keliolika metų, tačiau į bendruomenės renginį atėjo pirmąjį kartą. Tai rodo, kad bendruomenėje reikia įvairių renginių, kurie atlieptų skirtingus mūsų kraštiečių poreikius“, – įsitikinęs J. Vasiliauskis.

Hüttenfeld‘e Romuvos apylinkės lietuvių bendruomenė

Hüttenfeld‘e Romuvos apylinkės lietuvių bendruomenės pirmininkė Laima Nader pasakoja, kad į Rennhofo pilies parką, vadinamą lietuviškąją salele, kur yra įsikūrusi ir Vasario 16-osios gimnazija, susirinko apie 30 VLB Romuvos apylinkės narių ir jų atžalų. Nuotaika buvo pakili. Aktyvus bendruomenės gyvenimas nuo pavasario per pastaruosius mėnesius dėl pandemijos sustojo, neįvyko ir kruopščiai ruošta Romuvos apylinkės Šeimos šventė su Motinos dienos paminėjimu, buvo nuspręsta nerengti daugelio taip laukiamos lituanistinės vasaros stovyklos vaikams bei atsisakyta kitų renginių, todėl susirinkusieji džiaugėsi galėdami susivienyti tautiškos giesmės giedojimui, susijungti su viso pasaulio lietuviais ir taip drauge išreikšti savo meilę Lietuvai. ,,Tokie renginiai suvienija lietuvius ir yra svarbūs perduodant lietuviškumo dvasią bei pasididžiavimą maža bet stipria savo tauta jaunoms kartoms, čia gimusiems ir augantiems lietuvių kilmės vaikams. Lietuviška giesmė tai tarytum sąsaja su Lietuva, kad ir kur mes bebūtume“, – sako L. Nader.  

Hüttenfeld‘e Romuvos apylinkės lietuvių bendruomenė

Kaselyje šių metų liepos 6 diena, tokia pati kaip visos liepos 6-osios. Tik
lietuviams žinoma ir jaučiama ypatinga diena paprastą darbo dieną. Darbuose ar namuose “verda” lietuvių galvos: planuojama vieta susitikimams, traukiamos, nusikabinamos, lyginamos vėliavos, nuo ryto mintyse, pakaitomis skamba tai “Tautinės giesmės “ žodžiai, tai melodija, tai užstringa tam tikra frazė, kurios negali išmesti iš galvos.

Kassel lietuvių bendruomenė

Visi labai atsakingai ruošiasi susitikimui, kurio tikslas truputį daugiau negu pusantros minutės. Tik mes, lietuviai, turim tokią ypatingą dieną. Dieną, kurią žinome tik iš istorijos rašytinių šaltinių, dieną, kuri mums
valstybinė, bet neeilinė šventė. Šiais metais ji tapo dar labiau išskirtina, kai, po beveik pusmetį trukusios atskirties, iš naujo atsivėrė pasaulis ir visi puolė paskubomis krautis daiktus ir lėkti, atrodo į visas puses, kad tik ištrūktų iš pabodusių keturių sienų, tačiau, lietuvių kryptis viena – į Lietuvą, per pusę metų tokią pasiilgtą, dar labiau artimą ir mylimą …

Kassel lietuvių bendruomenė

Ji tapo dar labiau išskirtina vieningais tapusiems Kaselio bendruomenės nariams, jų šeimoms, draugams, bei, trumpam prisijungusiems, atstovams iš Lietuvos.
Jei galėtume stebėti žemėlapį ir matyti, kaip visame pasaulyje išsibarstę
lietuviai, iš visų pakraščių dešimtis ir net šimtus kilometrų važiuoja susitikti, susiburti ir pajausti vienas kitą griežtai nurodytu laiku ir nei truputį vėliau, tik dėl tos, tik mums vieniems brangios, vos daugiau negu pusantros minutės? Jei kiekvieną sujungtume šviečiančia plonyte linija, išjungtume šviesą, išjungtume visus garsus ir galėtume išgirsti, kaip vienu ir tuo pačiu metu, iš jaudulio drebančiais balsais, tarytum kiekvienas būtų solistas, giedame Lietuvos Himną? Matyt tam laikui, šviečianti gražiausiu ir karščiausiu ornamentu, iš jaudulio nustotų ir Žemė suktis, tik skambėtų ‘Tautinė giesmė” ir plevėsuotų vėliavos…

Kassel lietuvių bendruomenė