Spalvingas gyvenimas Hamburgo lietuvių mokykloje ,,Abėcėlė“?

Spalvingas gyvenimas Hamburgo lietuvių mokykloje ,,Abėcėlė“?

Hamburgo lituanistinė mokykla baigė mokslo metus. Apie mokyklos veiklas, projektus, ateities planus kalbamės su mokyklos vadove ir mokytoja Jolita Zykute.

Kuo šie mokslo metai buvo ypatingi mokyklos mokiniams/ pedagogams?

Hamburgo lietuvių mokykla ,,Abėcėlė“

Mokyklai ,,Abėcėlė“ tai buvo 15-ieji gyvenimo metai ir jie veiklos prasme buvo tikrai turtingi. Po kelerių metų pertraukos turėjome pirmokų klasę, iš viso veikė keturios klasės. Pirmąkart atvyko net dvi praktikantės iš Lietuvos – pagal Švietimo mainų paramos fondo programą dailės terapijos mokytoja ir socialinė pedagogė Laima Cicėnienė bei menininkė ir meno kuratorė Edvilė Lukšytė. Jos labai praturtino pamokų veiklą, o norintieji galėjo dalyvauti ir popamokiniuose susitikimuose.

Apmaudu, kad dėl karantino negalėjo įvykti priešvelykinis susitikimas su mūsų bendruomenę globojančiu broliu pranciškonu iš Lietuvos Juozapu Marija Žukausku. Su juo ir mokyklos mokiniais bei tėveliais surengėme jaukią ir šiltą adventinę popietę ,,Koks advento skonis?“. Vyko pamaldėlės vaikams ir tėveliams, Kalėdinės dirbtuvėlės bei senųjų tradicinių adventinių patiekalų degustacija. Ne tik vaikai, bet ir dažnas suaugęs pirmąjį kartą gyvenime ragavo kanapių ar aguonų pieno.

Hamburgo lietuvių mokykla ,,Abėcėlė“

Ar įgyvendinote kokius nors projektus?

Spalio 3-6 d. surengėme stovyklą tema ,,Karalių Lietuva“, kurioje be mūsų mokyklos mokinių dalyvavo vaikai ir tėvai iš Berlyno lituanistinės mokyklos bei grupė mokinių su dviem pedagogėmis iš Šiaulių sanatorinės mokyklos. Tai buvo mokinių iš Šiaulių atsakomasis vizitas ir draugystės pratęsimas, po to kai 2018 m. mūsų mokykla surengė rudens stovyklą Šiauliuose. Šis projektas – tuometinės ,,Abėcėlės“ vadovės ir mokytojos Vitalijos Fabian nuopelnas. Vaikai ne tik bendravo, bet dalyvavo įvairiose dirbtuvėse, kurių paminėsime tik keletą. Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotoja Giedrė Baltuškienė pasakojo apie karalių Mindaugą ir jo laikų Lietuvą, vaikai statė medinę pilį, išbandė katapultą, gamino karūnas bei antspaudus. Su keramikais Jurga ir Gediminu Stuopeliais lipdėme Gedimino pilį ir kūrėme bareljefus. Tai buvo intensyvus įspūdžių ir patyrimų laikas, neminint smagių vakarojimų prie laužo, žaidžiant ir bendraujant lietuviškai.

Hamburgo lietuvių mokykla ,,Abėcėlė“

Ar vyksta bendradarbiavimas su Vokietijos lietuanistinėmis mokyklomis/ Lietuvos mokyklomis? Kaip?

Palaikome kontaktus su Berlyno, Miuncheno, Diuseldrofo mokyklomis – mokytojų lygmenyje keičiamės patirtimi ir informacija. Berlyno lituanistinės mokyklos vaikus ir mokytojus buvome pasikvietę į aukščiau minėtą stovyklą. Buvo labai smagu gyvai susipažinti tiek vaikams, tiek mokytojams. Bendrų gerų patirčių sutvirtinti ryšiai natūraliai paskatina ir tolimesnį glaudesnį bendradarbiavimą bei naujus projektus. Taip pat palaikome ryšius su Veljės lituanistine mokykla kaimyninėje Danijoje.  Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo bendrame projekte apie Vėlines kartu su Danijos, Airijos ir Londono lituanistinių mokyklų mokiniais. Buvo planuojamas Veljės mokyklėlės mokinių ir mokytojų apsilankymas Hamburge, tačiau šiuos planus pakoregavo karantinas.

Hamburgo lietuvių mokykla ,,Abėcėlė“

Visada esame atviri bendriems projektams su Lietuvos ir kitomis užsienio lietuvių mokyklomis ir džiaugiamės užsimezgančiais naujais ryšiais ir iš to išaugančiomis gražiomis inciatyvomis ir bendromis veiklomis.

Pamokos „Abėcėlėje“ vyksta kas antrą savaitgalį, o atmetus moksleivių atostogas ar kalendorines šventes, dar ir rečiau, susitikimų lieka ne tiek ir  daug.  Stengiamės realiai įvertinti savo žmogiškuosius, organizacinius ir kitus resursus,  kiek esame pajėgūs kokybiškai dalyvauti projektuose, prie kurių prisijungiame ar patys inicijuojame.  Mums labai svarbu, kad tos veiklos, kuriose dalyvaujame ar organizuojame būtų įdomios ir patrauklios šiandieniniams mūsų mokyklos mokiniams (t.y. 1-4 klasių vaikams), kad padėtų ir paskatintų norą dalyvauti mokykloje.

Hamburgo lietuvių mokykla ,,Abėcėlė“

Kaip sekėsi įveikti iššūkius, susijusius su nuotoliniu mokymu?

Karantinas nebuvo lengvas. Kovo mėn. pabaigoje sustabdėme mokyklos ir darželio veiklą, o gegužę pradėjome nuotolines pamokas. Būtina pagirti „Abėcėlės“ mokytojas, kurios greta to, kad dirbo savo pagrindinį darbą (ar dirbo iš namų), buvo savo vaikų mokytojos (nes visos turi vaikų, kurie lanko vokiškas mokyklas), jos rado laiko ir energijos pamokėlėms „Abėcėlėje“. Džiaugiamės ir „Abėcėlės“ mokiniais bei jų tėveliais, kurie gebėdavo dalyvauti nuotoliniuose  susitikimuose, nes pripažinkime, kad karantino laikotarpis buvo iššūkis visoms šeimoms. Nors lankomumas sumažėjo, bet kartais tėvų pastangos maloniai džiugino – kartą pamokėlės transliaciją vienas mokinys stebėjo pakeliui automobiliu.

Susitikimus nuotoliniu būdu stengėmės vesti ne kaip informatyvias pamokas, o pateikti kaip laiką, kur šilta ir smagu būti kartu, taip tenkinant vaikų emocinio kontakto poreikį, kuriant bendrumo ir vienybės jausmą.   

Hamburgo lietuvių mokykla ,,Abėcėlė“

Kokie pokyčiai galimi ateinančiais mokslo metais?

Labai tikimės, kad bus galima vėl organizuoti mokyklos susitikimus gyvai, tačiau reikės atsižvelgti į esamą situaciją ir nustatytas sąlygas. Porą naujų dalykų jau esame numatę savo veiklos planuose. Mokslo metus norėtume pradėti surengdami pamaldėles šeimai internetu (o idealiu atveju gyvai), kurių metu mokyklos vaikai, tėvai ir mokytojai gautų palaiminimą. Šį renginį organizuotume kartu su Hamburgo lietuvių kalalikų sielovada.

Hamburgo lietuvių mokykla ,,Abėcėlė“

Taip pat gavome finansavimą iš LR Švietimo ministerijos pagal parašytą projektą „Mama, noriu į „Abėcėlę“. Isigysime tris planšetinius kompiuterius, kuriuos naudosime pamokose. Naujųjų technologijų naudojimas siekiant išlaikyti mokyklą patrauklią šiuolaikiniams vaikams yra neišvengiamas. Metų gale bus surengtas Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ spektaklis-edukacinės dirbtuvės „Karūna ar fortūna“ pagal mano knygą „Kaip karalaitė iš grožio konkurso pabėgo“, kurią Lietuvos bibliotekininkai 2019 metais išrinko į rekomenduojamos literatūros pradinukams sąrašą. Tikimės, kad mūsų mokiniai, patirdami kalbą įvairiomis formomis – kaip knygą ir kaip spektaklį, bus paskatinti mokytis lietuvių kalbos. 

Irena Dirgėlienė

redakcija@vokietijoszinios.de