Kaip nuotolinis mokymas sekasi iš užsienio į Lietuvą atvykusiems vaikams?

Nuotolinis mokymas tapo įveikiamu iššūkiu beveik tūkstančiui į Lietuvą grįžusių emigrantų, iš užsienio atvykusių mokinių ir jų mokytojų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apklausė mokytojus, mokančius iš užsienio atvykusius vaikus, kaip jiems sekasi mokytis nuotoliniu būdu, su kokiomis problemomis susiduriama, ar nenutrūko bendravimas su tėvais. Daugelyje mokyklų nuotolinis mokymas nesukėlė didelių nesklandumų. Beveik visi apklaustieji pažymėjo, kad vaikai jaučiasi labai pasiilgę mokyklos, gyvo bendravimo.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, Lietuvos mokyklose kasmet mokosi apie 900 į Lietuvą sugrįžusių vaikų. Šiuo metu apie 40 mokyklų savarankiškai įsitraukusios į sugrįžtančius mokinius priimančių mokyklų tinklą, koordinuojamą Vilniaus lietuvių namų. Planuojama, kad kiekvienoje savivaldybėje turėtų atsirasti bent po vieną tokią mokyklą, galinčią sudaryti visas sąlygas tinkamai ugdytis atvykstantiems vaikams, pasidalinti savo patirtimi su kitomis.

Grįžusiam iš užsienio mokiniui ugdyti valstybė skiria 30 proc. daugiau lėšų. Jos gali būti skiriamos papildomoms lietuvių kalbos pamokoms, švietimo pagalbai ir kitiems individualiems vaiko ugdymosi poreikiams. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. biudžete švietimo pagalbai papildomai skyrė 10,3 mln. eurų, tad savivaldybės, disponuodamos šiomis lėšomis, gali įsteigti ir daugiau mokytojo padėjėjų pareigybių.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atnaujintuose Bendrojo ugdymo planuose nuo šių mokslo metų yra nustačiusi, kad atvykusiam iš užsienio mokiniui gali būti perskirstytas mokymosi laikas. Pvz., jei mokinys gerai moka užsienio kalbą, jai skiriama mažiau pamokų, o daugiau – lietuvių kalbai ar kitiems dalykams mokytis.

Ministerija taip pat yra parengusi metodinės medžiagos, skirtos mokykloms ir mokytojams, pavyzdžiui, rekomendacijas mokykloms dėl sugrįžtančių vaikų integracijos į Lietuvos švietimo sistemą. Mokyklos, norėdamos sklandžiau integruoti atvykusius vaikus, gali naudotis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta integruota lituanistinio švietimo programa, kurioje aprašoma, ko ir kaip mokyti įvairaus amžiaus vaikus, kaip juos sudominti, pateikiama daug įvairių edukacinių žaidimų, užduočių pavyzdžių.

Įgyvendinant ES lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 2021 m. bus parengta metodinė medžiaga su praktinėmis užduotimis, taip pat atvykusių ir sugrįžusių iš užsienio vaikų ugdymo organizavimo modeliai, skaitmeninės mokymo priemonės.

LŠMSM inf.

http://www.svietimonaujienos.lt

2020-05-29