Dalia Asanavičiūtė: Pasaulio lietuvių metai. Ar jau tampame viena tauta?

Dalia Asanavičiūtė: Pasaulio lietuvių metai. Ar jau tampame viena tauta?

Nuotraukoje – Dalia Asanavičiūtė (E. Genys/ LRT)

Besibaigiant metams įprasta skaičiuoti metų įvykius, pasiekimus ir asmenines
pergales. Iš laiko perspektyvos atsimenama tik tai, kas gražu, sėkminga, kuriais rezultatais
galime pasimėgauti.

2019-ieji buvo paskelbti Pasaulio lietuvių metais. Nevardinsiu visų renginių,
kurie buvo skirti šiems metams paminėti. Dalis juos rengė, dalyvavo, kiti net nežino, kas vyko.
Bet neabejotinai dauguma šiuos metus sieja su didele užsienyje gyvenančių lietuvių pilietiškumo
banga, kuri kilo per Prezidento rinkimus ir pilietybės išsaugojimo referendumą. Pati pilietybės
išsaugojimo sąvoka nepaliko abejingų. Kiekvienas turėjome savo nuomonę, savo komentarus ir
argumentus. Pasigirdo net atsiliepimų, jog šis referendumas suskaldė tautą, sujaukė jos ramią
buitį ir būtį. Bet drįsčiau teigti priešingai – jis suvienijo tautą. Mes turėjome tikslą, kuris, beje,
2018 metais buvo paskelbtas kaip viena iš idėjų Lietuvai – dvigubos pilietybės įteisinimas.
Neilga trisdešimties metų nepriklausomos Lietuvos istorija parodė, kad esame tauta, kuriai
reikia tikslo. Bendrai priimtinas tikslas sutelkia mus jo nenuilstamam siekimui. Šio bruožo dėka
esame trisdešimt metų laisvi, esame ES, NATO, EBPO. Žingsnis po žingsnio išdrįstame pripažinti
ir tautos dalį, gyvenančią už teritorinės Lietuvos ribų. Po truputį formuojasi naujas siekis –
suvienyti tautą, suprasti, jog net gyvenantys ne gimtinėje visgi galutinai nėra atitolę nuo savo
šaknų. Sunku dar iki galo pripažinti, kad esame diasporinė tauta, bet turime drąsos sau pasakyti,
kad geriau vienytis ir dirbti savo šalies – Lietuvos – gerovei, nei pyktis, pykti ir skaldytis.
Geriausias to įrodymas – net 72% iš atėjusių balsuoti rinkėjų pasakė “taip“ pilietybės
išsaugojimui. Ir tai nenuginčijamas įrodymas, kad mes, užsienyje gyvenantys lietuviai, jau
tampame priimtini, girdimi, neignoruojami. Vieningos Tautos išsaugojimas ne tik žodžiuose ir
lozunguose, bet ir visiems kartu darant sprendimus dėl mūsų visų ateities. Nes tai lemia, ar
tapsime viena Tauta ir kokio dydžio tauta būsime.

Taigi pradedant naujuosius metus linkiu mums visiems daugiau vienybės, tikėjimo
bendru tikslu ir kantrybės toleruojant vieni kitus. Kad pagaliau nebūtų „jūs“ ir „mes“. Kad
taptume iš tiesų viena tauta.