,,Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia!“

,,Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia!“

www.sielovada.de organizavo pirmą piligriminį žygį už Lietuvos ir Vokietijos lietuvių dvasinį atgimimą ,,Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia!“

Piligriminė kelionė, tai savotiška asketinė praktika. Jau nuo primųjų krikščionių buvo populiaru keliauti lankant dykumų tėvus, vienuolynus, šventas vietas. Tai būdavo maldos ir atgailos žygiai. Teologine prasme – žmonės nešė savo rūpesčius, nuodėmes, klausimus atkartodami Kristaus nešamą kryžių. Pasiekę tikslą švęsdavo pamaldas ir džiaugdavosi gavę išrišimą, atsakymą ar pamokymą. Piligrimystė simbolizuoja ir mūsų gyvenimą, nes gyvenimas žemėje ir yra piligrimų kelias vedantis pas Dievą.