EUROPOS LIETUVIS – tai projektas, įkvėptas ir sukurtas veiklių ir iniciatyvių lietuvių, gyvenančių svetur

EUROPOS LIETUVIS – tai projektas, įkvėptas ir sukurtas veiklių ir iniciatyvių lietuvių, gyvenančių svetur

Pagrindinė projekto idėja ir misija yra surinkti bei pateikti informaciją apie lietuvius ir jų veiklą Europoje.

Komanda
Projekto autorius ir vadovas – Dainius Čepaitis
Projekto CTO – Edis Galvonas
Airija – Renata Rapkauskiene ir Kazys Aleknavičius
Vokietija – Karolis Genutis
Norvegija – Tomas Kinta
Didžioji Britanija – Dalia Asanavičiūtė
Lenkija – Tatjana Vologdina

EUROPOS LIETUVIS – tai projektas, įkvėptas ir sukurtas veiklių ir iniciatyvių lietuvių, gyvenančių svetur.

Šio projekto tikslas – rinkti ir dalintis informacija apie lietuvius, gyvenančius visose Europos šalyse. Apie jų įvairiapusę veiklą – kultūrinę, politinę, mokslinę, ekonominę ir kt. Taip pat yra siekiama surinkti informaciją, kuri būtų reikalinga ir naudinga kiekvienam lietuviui, pirmą kartą atvykusiam į bet kurią Europos šalį, kad prireikus jis galėtų greitai ir efektyviai surasti visą reikalingą ir dominančią informaciją bet kurioje Europos šalyje.
Tinklapyje bus publikuojami kontaktai bei detalės, veikiančių lietuvių bet kurioje Europos šalyje: lituanistinės mokyklos, lietuvių bendruomenės, verslo įmonės, įvairios paslaugos, bendradarbiavimo projektai bei nuolat aprašomi ir reklamuojami renginiai.
Kad kuo efektyviau įgyvendintume savo sumanymą, šiuo metu yra užmezgami ryšiai su kitose šalyse gyvenančiais lietuviais, bendruomenėmis, kurių pagalba minėta informacija bus gaunama. Projekto eigoje planuojama sukurti lietuvišką televiziją ir radiją, rengti konferencijas, tiesti tiltus tarp šalių bei bendrauti gyvai.
Medžiaga bus archyvuojama, tad bet kuriuo metu bus galima pasižvalgyti jau istorija tapusia informacija, kuri niekur nedings ir kiekvienas galės peržvelgti tam tikrus momentus ar akimirkas.
Ateityje planuojama praplėsti ir Europos Lietuvio ribas bei surinkti informaciją už jos ribų, esančiose šalyse bei jose gyvenančius mūsų tautiečius.
Projekto įgyvendintojai sieks, kad informacija būtų nuolat atnaujinama ir pildoma.
Tik su visų įsitraukimu galėsime džiaugtis teigiamais rezultatais, tad aukime, mokykimės, tobulėkime, veikime, dalinkimės, viešinkime, skelbkime žinias, sėkmės istorijas ir atradimus kartu!!!

EUROPOS LIETUVIS – tai projektas, įkvėptas ir sukurtas veiklių ir iniciatyvių lietuvių, gyvenančių svetur Pagrindinė projekto idėja ir misija yra surinkti bei pateikti informaciją apie lietuvius ir jų veiklą Europoje.