Vasario 16-osios gimnazija

Vasario 16-osios gimnazija

Vasario 16-osios gimnazija

„Lietuviais esame mes gimę / Lietuviais norime ir būt“, – daugelis, manau, žino šią Jurgio Zaurveino frazę, pasakytą dar XIX amžiuje. Ši frazė amžiams mus susiejo su žodžiu – Tėvynė. Žmogui reikia tėvynės, o tėvynei – žmogaus. Tačiau, kai žmogus netenka savo tėvynės, o tėvynė – piliečio, individas turi iškęsti daug skausmo, ilgesio, nes tik jos netekę suprantame, kokia ji mums svarbi. Retas lietuvis, būdamas toli nuo Lietuvos, pamiršta savo šaknis ar neigia savo prigimtį. Todėl Štutgarto Reporteriai prašo atsiliepti lietuvius, kurie baigė Vasario 16-osios gimnaziją ir taip perduoti žinią naujai atvykusiems mūsų tautiečiams, kurie dar nieko negirdėjo apie šią mokyklą. Šią gimnaziją baigė ne vienas žymus lietuvis, savo darbais garsinęs Lietuvos vardą ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Norime prisiimti atsakomybę už šios mokyklos išlikimą, jos populiarinimą, nes tai didžiulis mūsų turtas, kuris neleis pamiršti mūsų savasties. Todėl stengsimės, kad iš lūpų į lūpas sklistų ši žinia, nes bent taip įneštume savo indėlį už tautiškumo išsaugojimą. Norėtume su Jumis pakalbėti apie šią gimnaziją: kiek ji Jums davė ir kodėl svarbu suvokti šią galimybę, kaip ji sudaro sąlygas išsaugoti lietuvišką tapatybę, lietuvių kalbos ir lietuviškų tradicijų puoselėjimą bei perdavimą ateities kartoms ir kaip ši gimnazija stengiasi garsinti Lietuvos vardą ne tik Vokietijoje bet ir už jos ribų.

K. Genutis)

– puoselėjanti tradicijas, integruota, moderni;
– PLB ir VLB kūdikis, gimęs 1950 m.;
– 1999 m. suteiktas Heseno žemės valstybinis pripažinimas;
– 2010 gabiųjų mokinių ugdymo sertifikatas;
– suteikiama galimybė mokytis lietuvių kalbos ir laikyti brandos egzaminą;
– mokykla, kuri stengiasi atitikti nūdienos reikalavimus ir orientuojasi į ateitį.

Foto D. Šulcas

Mūsų mokiniai

– apie 200 mokinių;
– 30–40 proc. lietuvių kilmės, iš kurių dalis gyvena Gimnazijai priklausančiame bendrabutyje;
– kiti mokiniai atvyksta iš aplinkinių vietovių (Lamperthaimo (Lampertheim), Fyrnheimo (Viernheim), Vormso (Worms)), su kuriomis yra geras susisiekimas.

Mokyklos valdymo institucija

Foto D. Šulcas

– Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija, susidedanti iš Vokietijos ir pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų, LR ŠMM ir Lietuvių katalikų sielovados Vokietijoje bei Lietuvių evangelikų-liuteronų bažnyčios atstovų.

Gimnazijos misija

– puoselėti krikščioniškas vertybes ir tradicijas, nepriklausomai nuo pasaulėžiūros ir tautybės diegti atsakingumą, saugant savo identitetą ir kultūrą.

Mūsų tikslai:
– teikti mokiniams žinias ir gebėjimus, optimaliai paruošti juos abitūros egzaminams ir profesinei veiklai;
– ugdyti dėmesingumą ir elgesį be smurto;
– dirbant individualiai, skatinti kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją;
– ugdyti savarankiškumą, savikritiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus;
– bendradarbiauti su tėvais, įtraukiant juos į mokyklos tikslų įgyvendinimą.

Foto D. Šulcas

Mūsų adresas / Unsere Adresse

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Raštinės tel.-nr.: +49 6256 – 8598-18
Faksas: +49 6256 – 217317,
el. paštas: office@vlbe.org
skype: bendruomene.dehttps://www.gimnazija.de/

Raštinės darbo laikas / Öffungszeiten

Pirmadieniais/Montags: 10:00-14:00
Antradieniais/Dienstags: 10:00-13:00
Ketvirtadieniais/Donnertags: 15:00-18:00