Štutgarto lietuvių bendruomenė

Štutgarto lietuvių bendruomenė

2020 m. Štutgarto lietuvių bendruomenės valdyba:

Juozas Vasiliauskis –  pirmininkas, kultūrinių renginių koordinatorius, ansamblio "Ridigdo" vadovas (juozas.vasiliauskis@gmail.com) 

Jovaldas Palikša - vicepirmininkas, viešųjų ryšių ir sporto renginių koordinatorius, "L-Team" krepšinio komandos vadovas (juozas@stutgartas.vlbe.org);

Akvilė Weinert - sekretorė, Sielovados ir krikščioniško švietimo koordinatorė (akvile@stutgartas.vlbe.org); 

Ina Poderytė  – viešųjų ryšių ir švietimo koordinatorė, lituanistinės mokyklėlės "Traukinukas" atstovė (ina@stutgartas.vlbe.org);
 
Artūras Račys – bendruomenės finansininkas (arturas@stutgartas.vlbe.org) 

Valdybos el. paštas: valdyba@stutgartas.vlbe.org